Ankieta

Jak spędzasz czas wolny?
 

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Partnerzy

logo-nadlesnictwo175

 

asturist

NASZE PROJEKTY

szkolazklasa_20-300x146.png

O szkole

Wszystko zaczęło się 15 stycznia 1946 roku, kiedy to ówczesny Inspektorat Szkolny w Wałbrzychu mianował pana Leona Wójcika na stanowisko nauczyciela kierującego w Publicznej Szkole Powszechnej w Młotach. Przez pół roku p. Leon Wójcik był kierownikiem i jedynym nauczycielem w szkole. Wspomnienia z tych pierwszych niezmiernie trudnych, ale dających wiele radości dni tworzenia polskiej szkoły na Ziemiach Odzyskanych spisane zostały przez p. L. Wójcika w kronice. Pan kierownik tak opisuje pierwszy dzień lekcji w szkole:

"Młoty, dnia 21 stycznia 1946 roku.
Przed ósmą godziną schodzą się pierwsi uczniowie. Dzieci są czyściutko i starannie ubrane. Dla małej ilości dzieci, nauka będzie się odbywała w pokoju prywatnym, służbowym mieszkaniu mieszczącym się w gmachu szkolnym. W „klasie" porozwieszano na ścianach obrazki, poustawiano 14 dwuosobowych ławek, jedno biurko i zsuwaną tablicę oraz nieodzowne liczydła. Punktualnie o godzinie ósmej rozpoczęła się pierwsza polska lekcja, pierwsza lekcja w polskim języku. Po odmówieniu modlitwy dzieci z ciekawością patrzyły mi w oczy, czekając na to , co im Pan dobrego powie".


Z tych zapisków dowiadujemy się, że na początku szkoła liczyła 17 uczniów pochodzących głównie z terenów zabużańskich. 1 września 1946 roku przybyła duża grupa dzieci polskich emigrantów z Francji. Liczba uczniów zwiększyła się do 97. Początkowo klasy były łączone i uczęszczały do nich uczniowie w różnym wieku.Z czasem powiększało się grono zarówno uczniowskie jak i nauczycielskie. Przez kolejne lata zmieniali się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, uczniowie stawali się absolwentami, szkoła unowocześniała się, przeobrażała korzystając z najnowocześniejszych metod nauczania i wychowania osiągając liczne sukcesy dydaktyczne, wychowawcze i sportowe. Zrodziły się także obyczaje życia szkolnego, które są kultywowane po dzień dzisiejszy. Nie sposób wymienić je wszystkie, ale należy wspomnieć o tych, które funkcjonują w świadomości całego środowiska.


W latach 1971-1987 na terenie szkoły działała Spółdzielnia Uczniowska „KAJECIK" pod opieką pani Aleksandry Smreczyńskiej. Była to w owym czasie bardzo prężnie działająca organizacja. Rozwijała wśród swoich członków nawyki oszczędności i gospodarności. Młodzi spółdzielcy z wielkim zaangażowaniem prowadzili na terenie szkoły działalność handlową, usługową, kulturalną i społeczną. Sklepik szkolny urządzony przy pomocy rodziców miał niepowtarzalny klimat i był wielką chlubą „Kajecika". Aktywność i zaangażowanie członków SU była wielokrotnie doceniana i wyróżniana w konkursach wojewódzkich i krajowych:

 

- w roku szkolnym 1975/76 I miejsce w kraju na najlepiej działającą spółdzielnię

- w roku szkolnym 1977/78 II miejsce w kraju

- w roku szkolnym 1978/79 I miejsce w województwie

- w roku szkolnym 1979/80 III miejsce w kraju.

- W roku szkolnym SU odznaczona został medalem KEN

 

O Spółdzielni Uczniowskiej „Kajecik" i Szkole Podstawowej Nr 6 z Boguszowa-Gorc było wówczas głośno; mówiło się o nas w telewizji, pisała prasa regionalna i ogólnopolska, każdy uczeń pragnął być członkiem „Kajecika". Każdy, kto choć raz odwiedził naszą szkołę na pewno miał okazję zobaczyć „Izbę ludową", która istnieje od 1973 roku, a jej działalność rozpoczęła pani Wiesława Puskarz. Przez kolejne lata gromadzono tu wytwory sztuki ludowej, eksponaty, pamiątki historii materialnej przekazywane przez najstarszych mieszkańców naszej dzielnicy.
Pod koniec lat 70-tych w szkole rozpoczął działalność Szkolny Klub Sportowy, którego duszą był p. Jan Szymaniak. Gromadził wokół siebie tych, którzy gotowi byli poświęcić swój czas dla sportowej aktywności i rywalizacji. Uczniowie mogli się spełniać w różnych dyscyplinach sportu – działała sekcja lekkoatletyczna, piłki nożnej, ręcznej, siatkowej. Młodzież osiągała czołowe wyniki na szczeblu wojewódzkim i makroregionu. Jednak największą pasją zarówno opiekuna, jak i młodych sportowców było narciarstwo biegowe. Starty w igrzyskach ogólnopolskich i wojewódzkich oraz wysokie punktowane lokaty przynosiły przez wiele lat chlubę szkole i miastu


Zespół taneczno-wokalny prowadzony przez panią Danutę Foryś (w latach 1983-2000) uświetniał uroczystości patriotyczne szkolne i środowiskowe. Sukces przyniosły mu dwa widowiska muzyczne: „Na krakowskim rynku" i „Na lubelską nutę", za które zespół otrzymał I i III miejsce w Konfrontacjach Muzycznych w Wałbrzychu. Przez szereg lat uczniowie naszej szkoły zdobywali czołowe miejsca w Przeglądach Zespołów Artystycznych na scenie boguszowskiego Domu Kultury. W programie prezentowali tańce ludowe, narodowe, towarzyskie i dyskotekowe. Utworom wokalnym najczęściej towarzyszył ruch sceniczny, który ma miejsce również w obecnie prezentowanych programach artystycznych na terenie szkoły.


Do bardzo sympatycznej tradycji, która od 14 lat funkcjonuje w kalendarzu imprez szkolnych należy wybór nauczyciela roku - „Plebiscyt Szkarłatna Róża". Wyróżnienia te przyznawane z okazji Dnia Edukacji są dla nauczycieli szczególnie cenne, gdyż wyboru dokonują sami uczniowie. Do tej pory w Plebiscycie „Szkarłatna Róża" nagrodzono następujących laureatów: p. Bernadettę Jamińską, p. Sonię Wąsik, p. Lidię Ściwiarską, p. Iwonę Tumidajewicz, p. Annę Nacewicz, p. Józefę Kobiałkę, p.Krystynę Skibińską, p. Wiesławę Szostak, p. Urszulę Filip, p. Ewę Żuk, p. Mariolę Trzop- Wantuch, p. Agatę Nowicką, p. Ewę Wiewiórowską, p. Marzenę Rajdę oraz p. Aleksandrę Smreczyńską – nagrodą honorową za całokształt pracy.


Nasza szkoła jest silnie osadzona w tradycji a równocześnie ulegająca dynamicznym przemianom, stawiająca na wszechstronny rozwój ucznia, otwartego na wyzwania współczesnego świata, a jednocześnie wiernego najwyższym wartościom jakim jest dobro, szacunek, miłość do ojczyzny. Jest placówką dynamiczną, nie zatrzymuje się w miejscu, ale wciąż poszukuje nowoczesnych metod kształcenia i wychowania.