Ankieta

Jak spędzasz czas wolny?
 

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Partnerzy

logo-nadlesnictwo175

 

asturist

NASZE PROJEKTY

szkolazklasa_20-300x146.png

Szkoła z klasą.

BOGUSZOWSKA SZÓSTKA- „SZKOŁĄ Z KLASĄ ”.

            W roku szkolny 2016/2017 PSP 6 w Boguszowie- Gorcach przystąpiła
do ogólnopolskiego programu i otrzymała certyfikat  „Szkoła z klasą 2.0”.
Program miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji, pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Do programu zastali włączeni wszyscy nauczyciele szkoły, a działaniami koordynowała  p. Urszula Filip przy ścisłej współpracy pedagoga szkolnego p. Lidii Łabędzkiej.

W ramach „Szkoły z klasą” został opracowany cel główny, który został dostosowany
w wyniku diagnozy do potrzeb szkoły.  Szereg działań, które zostały wybrane do realizacji poprawiły relacje wśród społeczności szkolnej. Były to min:  p
rojekty edukacyjne, turnieje szkolne i międzyszkolne, warsztaty rękodzieła, zajęcia socjoterapeutyczne z pracownikami PPPP, zajęcia pozalekcyjne- kulinarne, fotograficzne, taneczno- ruchowe, konkursy plastyczne, literackie i wiele innych.